Načítání...

loading
Martin Slobodník fotografie

Advokátní kancelář

Jsme nezávislou českou advokátní kanceláří se silným know-how, které se zaměřuje na obhajobu v trestních věcech, právo obchodních korporací a občanské právo. V pozadí nezůstávají ani další odvětví českého právního řádu. Spojujeme zkušenosti z praxe se špičkovou znalostí platného práva. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby jednotlivcům, ale též českým společnostem ve všech aspektech jejich podnikání. Poradenství a právní služby poskytujeme též obcím a školským zařízením.

Socha zlomená hlava

zlomová zastoupení

Naše advokátní kancelář si zakládá na individuálním přístupu ke každému klientovi, jednotlivci či korporaci, kterým nabízí komplexní službu se zachováním povinnosti mlčenlivosti. Tato je pro nás zásadní z důvodu zajištění a posílení ochrany klientů, jejich práv a oprávněných zájmů.

Mlčenlivost

Fotografie Martin Slobodník

Právo
obchodních
společností

insolvence

Pracovní
právo

obce
a
školy

trestní
právo

soudní
spory

pozemkové
právo a nemovité
věci

občanské,
rodinně,
dědické právo

Právo
obchodních
společností

insolvence

Pracovní
právo

obce
a
školy

trestní
právo

soudní
spory

pozemkové
právo a nemovité
věci

občanské,
rodinně,
dědické právo

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Socha advokacie hlava

bez rozdílu mezi klienty

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby, výše odměny se odvíjí od časové náročnosti právních služeb. Minimální účetní jednotkou je pět minut. Hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích. Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. V případech stanovených stavovskými předpisy České advokátní komory je přípustná i odměna podílem na výsledku věci (quota litis).

Ceník naší kanceláře

ikona více
Společná fotografie

Náš tým

Pro špičkové právní zastoupení máme v týmu advokáty specializující se na vícero právních odvětví. Zaměstnáváme také specialisty z oborů pro zaručení nejlepší možné obhajoby.

Fotografie Martin Slobodník

JUDr. Martin Slobodník, Ph.D., LL.M.

 

+420 777 28 00 28

slobodnik@akslobodnik.cz

Fotografie Radka Karvánková

JUDr. Radka Karvánková

 

+420 736 77 65 26

karvankova@akslobodnik.cz

Fotografie Klára Neužilová

Mgr. Klára Neužilová

 

+420 602 18 15 00

neuzilova@akslobodnik.cz

Fotografie Adéla Kubištová

Mgr. Adéla Kubištová

 

+420 736 63 54 94

kubistova@akslobodnik.cz

Fotografie Martina Pešičková

Mgr. et Bc. Martina Pešičková

 

+420 739 95 54 80

pesickova@akslobodnik.cz

soudcovské kladivo

jistota spolehlivosti

Školení veřejnosti

Čerpáme bohaté zkušenosti z akademického prostředí, kde přednášíme nejen studentům, ale též neziskovým organizacím. V rámci našich služeb poskytujeme též školení přímo v sídle našeho klienta. V rámci tzv. in-house školení pro vás sestavíme školení nebo workshop ušitý na míru vašemu oboru, vašim službám a vaší společnosti.

Jsme připraveni poskytnout školení v oblasti:

  • - Trestního práva
  • - Práva obchodních korporací
  • - Práva v podnikání
  • - Pracovního práva
socha justice

zastoupení před soudem